maandag 29 december 2008

Helende werking van ijsbaan Stadshagen

De ijsbaan van Stadshagen heeft een helende werking, denkt Alfred Guikema van de ijsbaan. Na een privéfeestje op de baan bleven er in de tent van de schaatsverhuur namelijk twee rollators staan. Hoe de eigenaren van deze rollators zijn thuisgekomen is een raadsel. Tot 4 januari zijn gevonden voorwerpen op te halen. Wat dan niet is opgehaald gaat naar een goed doel.

de Stensor

zaterdag 27 december 2008

Rollator nagekeken en gerepareerd

Tijdens de onlangs gehouden rollatorservice dag van Zorg en Zekerheid in Leiden controleerden monteurs de rollators van ouderen en voerden eventuele reparaties direct uit.

Steeds meer ouderen maken gebruik van een rollator. Door dagelijks gebruik slijt de rollator, waardoor na verloop van tijd problemen kunnen ontstaan.

Tijdens deze speciale inspectie- en onderhoudsdag keken de monteurs onder andere de remmen, de wielen en het frame van de rollator na. De reparaties werden direct uitgevoerd, zodat de rollator weer perfect functioneert. In sommige gevallen werd de rollator afgekeurd en konden de verzekerden ter plaatse een nieuwe (reserve) rollator in ontvangst nemen.

Webregio.nl

vrijdag 19 december 2008

Tapijt op hout Ravelijn voorkomt vallen met rollator

Woonbedrijf Ieder1 heeft op een deel van het hardhouten wandeldek van nieuwbouwcomplex Het Ravelijn op het Hoornwerk tapijt gelegd, nadat een bewoner-met-rollator was gevallen.
Het gaat om een tijdelijke oplossing; in het voorjaar wordt een coating aangebracht. Het hardhouten dek, waar ook tientallen voordeuren op uitkomen, was door vocht en vorst glad geworden. De vraag rijst dan of dat niet tevoren is getest. "Ja natuurlijk", zegt Ilona Hendriks van Ieder1. "Maar blijkbaar zijn er altijd weer omstandigheden waardoor een ondergrond anders reageert. Maar ook tegels, bakstenen of kinderkopjes worden ontzettend glad. Dat is niet altijd te voorkomen."

Een deel van het wandeldek is nu bedekt met tapijt. Naar elke voordeur is een loper gelegd. ,,De veiligheid gaat vóór. Als het in het voorjaar warmer en droger wordt, wordt een coating aangebracht. Het kán natuurlijk niet dat mensen vallen voor de eigen voordeur. Dan moet snel een oplossing worden gezocht. En dat hebben we gedaan."

de Stensor

dinsdag 16 december 2008

Keientuin in Borger ook met rollator te betreden

De ontwerpstudio voor Natuur & Landschap van Landschapsbeheer Drenthe ontwerpt voor en in samenwerking met het Hunebedcentrum in Borger een keientuin.

Het streven is de keientuin, die vrij toegankelijk wordt, komend voorjaar voor het publiek open te stellen.

Landschapsbeheer probeert in haar ontwerp een beeld te geven van het landschap in de periode na de laatste ijstijd. Zo zal de bezoeker een indruk krijgen hoe Drenthe er toen uit heeft gezien. Maar ook hoeveel verschillende soorten stenen door het ijs naar Drenthe zijn vervoerd.

Vrijwilligers van het Hunebedcentrum zijn door heel Drenthe al druk met het verzamelen van de zwerfkeien. De vorderingen en nieuws over de keientuin in Borger kunt u volgen op de websites van Landschapsbeheer Drenthe en het Hunebedcentrum!

De keientuin wordt begaanbaar voor iedereen. Voor ouderen zal er geen beletsel zal zijn voor de toegankelijkheid van de tuin. Ook minder validen met rolstoel of rollator kunnen de keientuin betreden.

Emmen.nu

vrijdag 12 december 2008

Rollators naar Ghaha

Verschillende organisaties zamelen oude rollators in voor mensen in ontwikkelingslanden. Belangrijk is wel dat de rollator niet onveilig is. Voordat de rollators worden verstuurd is het goed om ze te controleren en zo nodig te repareren.

De Stichting Syrokids Heemskerk verscheepte in 2008 naast rollators ook schrijfwaren, schriften, computers, linnengoed, medicijnen per container naar Ghana. Hierdoor kunnen veel mensen de kwaliteit van hun dagelijks leven verbeteren en wordt kinderen een kans geboden onderwijs te volgen.

Webregio.nl Noord-Kennemerland

dinsdag 9 december 2008

Rollatorspreekuur CoornhertCentrum groot succes

In het CoornhertCentrum in Den Haag werd vandaag een rollatorspreekuur gehouden. Veel ouderen kwamen langs met hun rollator.

De ouderen kregen van de rollatordokter informatie over hun rollator en hoe ze veilig mee kunnen lopen. Ook werd uitgelegd hoe ze een nieuwe rollator kunnen aanvragen en wat ze moeten doen wanneer deze niet goed functioneert.

De Rollatordokter controleerde of de rollator op de juiste hoogte stond. Daarna werd het lopen achter de rollator beoordeeld. De technicus van het CoorhertCentrum en medewerkers van Azivo Zorgverzekeraar waren aanwezig om te helpen. Zij beoordeelden de technische staat van de rollator. Zo nodig werden er kleine reparaties uitgevoerd.

Verschillende rollators werden afgekeurd omdat ze te onveilig zijn om mee te lopen. Bij veel rollators bleken de remmen niet goed te werken en moesten opnieuw worden afgesteld. Een jaarlijkse APK voor de rollator is zeker geen overbodige luxe.

Rollatordokter Frank de Boer

maandag 8 december 2008

Laffe beroving op bejaarde vrouw

Tijdens een laffe beroving in Tilburg is een 80-jarige vrouw gewond geraakt. Een fietser stal het tasje van de vrouw van haar rollator af en bracht het slachtoffer hierbij ten val.
Omdat het niet in een keer lukte om het tasje te bemachtigen, rukte de rover nog een tweede keer hard aan het tasje.
Ondanks de pijnlijke val, wist de arme vrouw alarm te slaan bij een snackbar. Ze werd opgehaald met een ambulance en bleek haar bekken te hebben gebroken.
Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie neemt de zaak hoog op en is een onderzoek gestart.

De Telegraaf

vrijdag 5 december 2008

Wijk de Eng in Soest niet rollatorproof

De Stichting Cliëntenbelang WMO onderzocht met een team welke hindernissen mensen met rollators, rolstoelen en kinderwagens tegenkomen in Smitsveen en de Eng. De uitslag voor de Eng is dramatisch.

Top-vier van knelpunten:
  • Ontbreken van op- en afritten
  • Overhangend groen
  • Losliggende tegels en slecht wegdek
  • Obstakels op de weg, zoals vuilcontainers, verkeersborden midden in het trottoir of half op de stoep geparkeerde auto's.
De gemeente zal de problemen aanpakken.

De Gooi- en Eemlander

dinsdag 2 december 2008

Stoep Enkstraat in Raalte probleem voor ouderen met rollator

De Enkstraat in Raalte is nog maar net gestraat of de bewoners moeten er rekening mee houden dat de stoep er opnieuw uitgaat. De gemeenteraad gaat ervoor te zorgen dat de trottoirs opnieuw worden gestraat, naar de nieuwe inrichtingsprincipes.

De trottoirs werden zo aangelegd dat er bij elke inrit van een woning een steile helling ontstond. Vanwege de vele inritten in de Enkstraat was een wandeling voor veel ouderen bijna onmogelijk. De gemeente had wel begrip maar wilde de trottoirs in eerste instantie niet aanpassen. Toen ook Veilig Verkeer Nederland constateerde dat het golvende trottoir problematisch is voor mensen met een rollator, kinderen, voetgangers met een handicap, rolstoelers en visueel gehandicapten, werd de druk groter.

de Stentor

maandag 1 december 2008

Levensloopbestendig bouwen belangrijk

Neder-Betuwe eist voortaan bij grote woningbouwprojecten dat minstens 40 procent van de huizen 'levensloopbestendig' is:
goed toegankelijk
met een rolstoel en rollator. De gemeente hoopt dat daardoor in de toekomst ouderen langer in een normale woning kunnen blijven.

Dit uitgangspunt staat echter vaak niet zwart-op-wit als eis, zodat het nogal eens als 'te duur' door een bouwer of projectontwikkelaar terzijde wordt geschoven.

Neder-Betuwe zocht een handvat om deze manier van bouwen af te dwingen. "Je kunt het niet wettelijk verplichten, maar wel afdwingen in exploitatieovereenkomsten met bouwers", licht wethouder Janneke Talman toe. Oftewel: alleen een deal met projectontwikkelaars sluiten als ze zich aan de 40 procentregeling houden.

De Gelderlander