vrijdag 5 december 2008

Wijk de Eng in Soest niet rollatorproof

De Stichting Cliëntenbelang WMO onderzocht met een team welke hindernissen mensen met rollators, rolstoelen en kinderwagens tegenkomen in Smitsveen en de Eng. De uitslag voor de Eng is dramatisch.

Top-vier van knelpunten:
  • Ontbreken van op- en afritten
  • Overhangend groen
  • Losliggende tegels en slecht wegdek
  • Obstakels op de weg, zoals vuilcontainers, verkeersborden midden in het trottoir of half op de stoep geparkeerde auto's.
De gemeente zal de problemen aanpakken.

De Gooi- en Eemlander

Geen opmerkingen: