maandag 31 mei 2010

Discussie over onderhoud rollator op Support Beurs

Het veilig gebruik van onder andere rollators verdient voortdurende aandacht. Een manier om de consumentenveiligheid bij het gebruik te vergroten is het maken van eenduidige afspraken over het onderhoud van rolstoelen, rollators en scootmobielen. Hoe deze afspraken vorm gegeven kunnen worden en door wie is het onderwerp van de presentatie.

Woensdag 2 juni Marijkezaal – Jaarbeurs Utrecht

12.45 – 13.15 Presentatie onderhoud rolstoelen, rollators en scootmobielen
13.15 – 13.30 Vragen en afsluiting

Nederlands Normalisatie Instituut

Sprekers:
Dhr. A.J. van Dijken MSc MA, Concultant NEN-Medische Technologie
Dhr. M. van Nieuwkasteele, Firevaned
Dhr. Ir. F. Kortstee, Clustermanager NEN-Medische Technologie

Support Beurs 2010

Geen opmerkingen: