dinsdag 22 juni 2010

Rollator voortaan zelf betalen

Het demissionaire kabinet heeft gisteren een reeks maatregelen aangekondigd om greep te houden op de stijgende kosten voor de gezondheidszorg. De rollator verdwijnt uit het basispakket, evenals krukken.

Dat geldt ook voor de pil voor vrouwen die ouder zijn dan 21 jaar en mondzorg voor 18- tot 21-jarigen. Degenen die een beroep doen op de logopedist, ergotherapeut of diëtiste moeten een tientje eigen bijdrage betalen. Bij de fysiotherapie komen twaalf behandelingen voor rekening van de patiënt, nu zijn dat er nog negen.

De Kamer is verdeeld over de aangekondigde plannen. Het is nog niet duidelijk of er een meerderheid voor is te vinden.

BNdeStem.nl

Geen opmerkingen: