maandag 2 augustus 2010

Keuring van rollators in 'huiskamer'

De uitvoering van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) Huijbergen werpt de eerst vruchten af.

In het plan werd de wens uitgesproken voor een huiskamerproject voor senioren. Een plek waar senioren elkaar kunnen ontmoeten om gezamenlijk leuke dingen te doen.

De broeders van Huijbergen stelden een van hun zalen in hun klooster in Huijbergen beschikbaar. De senioren die slecht ter been waren brachten hun rollator mee die meteen werd onderworpen aan een grondige inspectie.

Vanuit de gemeente Woensdrecht wordt het initiatief toegejuicht. "Wethouder Vic Huijgens gaat kijken of de gemeente een financiƫle bijdrage kan leveren", zei Klokke hoopvol.

BNdeStem.nl / foto Robert van den Berge/het fotoburo

Geen opmerkingen: