maandag 28 februari 2011

Rollator vergoedingen Zilveren Kruis Achmea

U krijgt bij Zilveren Kruis Achmea een vergoeding voor een rollator bij:

  • evenwichtsstoornissen;
  • functiestoornissen van de benen, waarbij het wel mogelijk is met losse handen te staan, maar niet om zonder ondersteuning te lopen;
  • stoornissen in het uithoudingsvermogen dan wel vormen van lichamelijke zwakte, waarbij de verschaffing van een rollator strekt tot behoud van de zelfredzaamheid;
  • ter voorkoming van opname in een instelling en indien niet kan worden volstaan met een eenvoudiger loophulpmiddel;
  • langdurig gebruik noodzakelijk is.
U krijgt geen vergoeding wanneer:
  • een rollator voor kortere tijd nodig is. In dat geval ontvangt u een rollator in bruikleen van de thuiszorg.
Lees meer op: Zilveren Kruis Achmea

Geen opmerkingen: