dinsdag 6 maart 2012

Bushaltes beter toegankelijk

Enige jaren geleden is (landelijk) besloten om bushaltes gemakkelijker toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. Mensen met de genoemde functiebeperking moeten niet alleen zelfstandig in de bus kunnen stappen (of rijden met een rolstoel, rollator, etc.) maar zij moeten die halte ook zelfstandig, zonder obstakels, kunnen bereiken en verlaten.

Om dit alles te bereiken is maatwerk nodig. Zo moet de perronhoogte van de bushaltes afgestemd worden met de hoogte van de busvloer. De haltehaven moet voldoende lengte hebben zodat de bus goed langs het perron kan komen staan. De route voor de passagiers naar de bushaltes toe moet obstakelvrij worden gerealiseerd met behulp van zogenoemde geleidestroken. De aanpassingen worden geheel gesubsidieerd door de Provincie.

Oisterwijk Nieuws

Geen opmerkingen: