woensdag 15 oktober 2008

Stadspartij Harderwijk signaleert knelpunten ouderen

De Stadspartij in Harderwijk maakt zich zorgen over het groeiend aantal plekken binnen de gemeente, dat moeilijk of nauwelijks toegankelijk is voor ouderen of mensen met een handicap.

De fractie vraagt het Harderwijker college van burgemeester en wethouders onder meer of er beleid bestaat om rekening te houden met minder validen en oudere stadsbewoners. Indien zo'n beleid er niet is wil de Stadspartij dat het er alsnog komt.

Daarnaast wordt gevraagd of het college voldoende toezicht houdt op de beloopbaarheid van bestaande trottoirs. Volgens de fractie komen er steeds meer oprukkende bankjes, tafeltjes en plantenbakken op de smalle trottoirs.

Verder stelt de partij dat bij de aanleg van nieuwe trottoirs of het onderhoud aan bestaande trottoirs, wordt vergeten op- en afritten aan te leggen voor mensen met een rollator of rolstoel.

www.destentor.nl/regio/veluwewest/harderwijk

Geen opmerkingen: