vrijdag 21 november 2008

Rollatortraining in Bennekom

Kruiswerk West-Veluwe geeft op dinsdag 25 november 2008 van 14.30 – 16.30 uur een rollatortraining in De Broekakker, Hof v. St. Pieter 41, Bennekom.

De rollator, een vertrouwd verschijnsel op straat. Met behulp van de rollator zijn veel mensen in staat mobiel te blijven. Het is een handig hulpmiddel, maar het gebruik is niet zonder gevaar! Een goede training voor het juiste gebruik is raadzaam.

U leert bij de rollatortraining goed om te gaan met uw rollator. U leert de juiste houding kennen. U voelt zich zekerder, veiliger. Met deze instructiebijeenkomst zal het aantal ongelukken verminderen. De bijeenkomst bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: informatie over de rollator, oefenen met stoep op en af en op een schuine helling. Uw rollator wordt op de juiste hoogte afgesteld en er is een controle op de technische staat ervan.

Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u bellen met Kruiswerk West-Veluwe, telefoon (0318) 65 07 77 of onze website raadplegen via www.kwv.nl.

Geen opmerkingen: