woensdag 4 februari 2009

Parkeren op de stoep nadelig voor rollatorgebruiker

De afdeling Stadstoezicht van de Gemeente Roermond gaat de komende maand een waarschuwingsactie houden in het stadsdeel Herten. Dit wordt gedaan om parkeeroverlast tegen te gaan. Stadstoezicht ontvangt vaak klachten uit de wijk, die veelal gaan over parkeren. Soms staan auto's met een deel van het voertuig op het trottoir of te dicht bij een bocht.

“Mensen zetten hun auto vaak deels op de stoep omdat ze denken dat auto’s dan makkelijker door de straat kunnen rijden. Er blijft dan alleen niet genoeg ruimte meer over op het trottoir voor mensen in een rolstoel of met een rollator of kinderwagen”, aldus Stadstoezicht.

In het verleden is al in een aantal wijken gewaarschuwd. Het gewenste effect werd daardoor bereikt. In navolging daarvan vindt van 9 februari tot en met 8 maart een waarschuwingsactie plaats in het gehele stadsdeel. Vanaf 9 maart 2009 gaat Stadstoezicht bekeuringen uitdelen. Overigens worden hardnekkige foutparkeerders gewoon bekeurd.

Gemeente Roermond

Geen opmerkingen: